ซีมีโอเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ภาษาไทยสำหรับครูอาจารย์ที่ดูแลผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

Friday, 01 July 2022 |
สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพ (UNESCO Bangkok) และกองทุนการศึกษาโลก (GPE) เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในภาวะฉุกเฉิน หรือ Disability-Inclusive Teaching in Emergencies (DTeEM) โดยมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนครูผู้สอนทุกเชื้อชาติในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานะการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยในปัจจุบัน หลักสูตรออนไลน์ DTeEM จัดทำขึ้นใน 8 ภาษา ประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซองคา (ภูฏาน) ภาษาเตตุม (ติมอร์เลสเต) ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาพม่า และภาษาไทย

 

 

การเปิดตัวครั้งแรกโดยใช้หลังสูตรนำร่องในประเทศภูฏาน ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศติมอร์เลสเต ในปี 2563 ประสบผลสำเร็จและมีผลตอบรับเป็นอย่างดี ทาง SEAMEO Secretariat ได้จัดงานเปิดตัวหลักสูตรอบรมออนไลน์ภาษาไทยขึ้นเป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยดำเนินรายการเป็นภาษาไทย งานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมชาวไทยเป็นจำนวนมาก มีการส่งคำถามจากผู้เข้าชม ซึ่ง ดร. กฤษฎ์ชัย สมสมาน รองผู้อำนวยการสำนักงาน ด้าน Administration and Communication รับหน้าที่เป็นผู้ตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงQ&Aท้ายกิจกรรม         

 

 

ในงานเปิดตัวครั้งนี้ ผู้บรรยายและผู้เข้าร่วมงานได้แสดงสัญลักษณ์แห่งการสนับสนุนไปถึงผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยร่วมกันแสดงภาษามือคำว่า ‘สนับสนุน’ เพื่อถ่ายภาพร่วมกัน  การจัดงานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ขึ้นกล่าวข้อความสนับสนุนต่อหลักสูตรอบรมออนไลน์ DTeEM และผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกคน โดย ดร.สุภัทรได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยกล่าวไว้ว่า

“ในประเทศไทยมีจำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษมากขึ้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบายให้สิทธิทางการศึกษาโดยมีข้อกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอบรับการเข้าเรียนของเด็กเหล่านี้ทุกคน ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องให้การดูแลผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างดีที่สุด ซึ่งหลักสูตรออนไลน์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างดีต่อครูอาจารย์ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กๆเหล่านี้”

 

 

หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอบรมออนไลน์ คุณพงศกร รุทระวณิช นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้เรียนและรีวิวเนื้อหาในแต่ละโมดูล รวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าเรียน โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า   

“เมื่อจบหลักสูตรนี้ ครูจะสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ และสำหรับนัการศึกษาหรือบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จะสามารถเข้าใจความต้องการในด้านต่างๆ และสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนครูและการจัดการการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ต่อไปครับ” 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสมัครเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์  https://onlinecourse.seameo.org/ ภายในเว็บไซต์จะมีวิดีโอสาธิตวิธีการลงทะเบียนเรียนให้รับชม และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากองค์การระหว่างประเทศที่ร่วมจัดงานทั้งสามหน่วยงานอีกด้วย