• H E Pehin Abu Bakar Apong
  Minister of Education
 • Yang Mulia Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh
  Deputy Minister of Education
 • Yang Mulia Dr Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin
  Permanent Secretary (Core Education)
 • Dato Paduka Dr Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi
  Permanent Secretary (Higher Education)
 • Yang Mulia Haji Suhaila bin Haji Abd. Karim
  Deputy Permament Secretary (Core Education)
 • *Not Applicable*
  Deputy Permament Secretary (Higher Education)